Posttraumatisk vekst

Hvordan er det mulig å komme styrket ut av en sorgkrise? Når man står i en personlig krise, som for eksempel å miste en person som er spesielt nær deg, kan man oppleve veldig sterke følelser som man kanskje aldri tidligere har kjent. En slik belastende krise kan prege oss og til og med sette … Mer Posttraumatisk vekst

Videoterapi

Coronatrusselen har fått oss alle til å tenke helt nytt, og det kan i tiden fremover bli vanskelig å opprettholde kontinuitet i terapi i den vanlige form der vi treffes ansikt til ansikt. Jeg har lang erfaring med å tilby video- og telefonterapi og er trygg på at dette er et godt supplement til vanlig … Mer Videoterapi

Om sorg

Det er ikke lett å stå støtt når man plutselig mister en av dem man er mest glad i. … Mer Om sorg