Parterapi

Når forholdet trenger hjelp. Parforholdet. Utroskap. Krise i forholdet. Krise kriser i parforholdet. Psykolog Christine Lien Bergen Norge Norway. Privat psykolog. Anbefalt terapeut parterapeut. Parterapi og individuell individual terapi. Emosjonsfokusert terapi. Sorgterapi, selvutvikling, krisepsykologi, depresjoner, angst, utbrenthet, utbrent, sorg. Traume traumer traumatisert. Følelser følelse. Kriser krise kriseberedskap beredskap. Sensitiv høysensitiv. Sårbarhet, vulnerability. Anbefalt psykolog Bergen. Beste psykolog Bergen. Emotion focused therapy Bergen. Senter for Krisepsykologi. Senter for kriseberedskap jubileumskonferanse. SFK. Emotion revolution Bergen 2018.

Mange som lever i et parforhold, kan oppleve vanskelige perioder der man befinner seg i fastlåste og usunne mønstre. Kommunikasjonen preges av misforståelser og sterke følelser – som kan gi seg uttrykk i irritasjon, sinne, fortvilelse, redsel og ensomhet. Man kan også oppleve kriser i forholdet, for eksempel utløst av at en av partene har vært utro. Dette kan gi en sterk følelse av svik.

Forholdet som startet i kjærlighet og gjensidig respekt, har utviklet seg til en arena for maktkamp – der angrep eller tilbaketrekning blir den enkleste løsningen.

Hvor ble det av de varme følelsene vi en gang hadde for hverandre? Hvorfor ser hun meg ikke? Jeg kjenner ham ikke igjen! Hvorfor reagerer jeg så sterkt på det som ble sagt? Hvordan skal jeg klare å tilgi at hun var utro mot meg?

Hva gjør man når forholdet trenger hjelp? I parterapi kan man få hjelp til å bearbeide kriser i parforholdet, og forstå de mønstre og underliggende følelser som kan gjøre det så vanskelig å være to.

Vi vil fokusere på å bli bedre kjent med hverandres og egne følelser og To gode hjelperemønstre, slik at man kan stoppe opp i de vanskelige situasjonene før de går for langt. Målet er å lære hverandre og seg selv å kjenne bedre – for på den måten å styrke båndet mellom dere, og gjøre det trygt å være åpen, sårbar og nær. I timene vil jeg legge til rette for at begge parter blir hørt og får snakke om vanskelige ting på en trygg og god måte.

Psykolog Christine Lien Bergen Norge Norway. Privat psykolog. Parterapi og individualterapi. Emosjonsfokusert terapi. Sorg, sorgterapi, sorgprosess, sorgbearbeiding, bearbeide sorg, mestring av sorg, krisepsykologi, sorgreaksjoner, komplisert sorg, depresjoner, angst, utbrenthet, utbrent. Traume traumer traumatisert traumeterapi. Kompleks traumatisering. Dissosiasjon. Følelser. Å møte og håndtere følelser. Kriser og kriseberedskap. Hjelp til pårørende. Emotion focused therapy Bergen. Klinikk for krisepsykologi. Senter for krisepsykologi. Anbefalt terapeut parterapeut. Emotion revolution Bergen 2018. Samlivsterapi. Individualterapi. Anbefalt psykolog. Selvutvikling og mindfulness. Ikkevoldskommunikasjon. Empatisk kommunikasjon. Kommunikasjonsproblemer. Giraffspråk.

I min terapeutiske behandling benytter jeg teknikker fra EFT Parterapi som du kan lese mer om her. Ta gjerne kontakt med meg dersom dere trenger hjelp til parforholdet. Psykolog Christine Lien, Bergen, parterapeut

Psykolog Christine Lien Bergen. Privat psykolog. Emosjonsfokusert terapi. Individuell terapi og parterapi. Krisepsykologi, sorgarbeid, stressmestring, behandling av depresjoner, traumer, selvutvikling. Emotion revolution. Emotion focused therapy. Senter for Krisepsykologi Bergen