Emosjonsfokusert terapi

I mitt arbeid benytter jeg hovedsakelig teknikker fra emosjonsfokusert terapi, der vi går lengst mulig inn i den emosjonelle smerten for å skape sunne og varige endringer. Her kan du lese litt mer om denne terapiformen.

Psykolog Christine Lien Bergen Norge Norway. Privat psykolog. Parterapi og individualterapi. Emosjonsfokusert terapi. Sorg, sorgterapi, sorgprosess, sorgbearbeiding, bearbeide sorg, mestring av sorg, krisepsykologi, sorgreaksjoner, komplisert sorg, depresjoner, angst, utbrenthet, utbrent. Traume traumer traumatisert traumeterapi. Kompleks traumatisering. Traumebehandling. Dissosiasjon. Følelser. Å møte bearbeide og håndtere følelser. Kriser og kriseberedskap. Hjelp til pårørende. Emotion focused therapy Bergen. Klinikk for krisepsykologi. Senter for krisepsykologi. Anbefalt terapeut parterapeut. Emotion revolution Bergen. Samlivsterapi. Individualterapi. Anbefalt psykolog. Selvutvikling og mindfulness. Ikkevoldskommunikasjon. Empatisk kommunikasjon. Kommunikasjonsproblemer. Giraffspråk. Tilknytning. Relasjoner. AEDP.

Emosjonsfokusert terapi (EFT) er en effektiv metode for å skape varige emosjonelle forandringer, og dermed bidra til en sunn personlig utvikling. EFT fokuserer på å gjøre oss mer oppmerksomme på å uttrykke våre følelser, å lære å akseptere og regulere dem, samt å kunne reflektere over dem slik at de gir mening. Målet med terapien er å bistå mennesker i å nå sin innerste, dypeste smerte, for derav å forstå, lindre og omforme denne smerten.

EFT er en behandlingsform som har oppstått med utgangspunkt i emosjons- og tilknytningsteori. Metoden er evidensbasert (dvs. vitenskapelig dokumentert som effektiv) og er utviklet av Leslie Greenberg. EFT tar utgangspunkt i at følelser på en grunnleggende og ofte ubevisst måte organiserer individets selvopplevelse og samhandling med andre.

Følelser forteller deg noe om dine behov

Når man i EFT snakker om behov, mener man begrepet i utvidet forstand; som grensesetting, beskyttelse, trøst, makt, kjærlighet, anerkjennelse, tilhørighet og ivaretakelse av egne verdier. 

Sett fra et teoretisk evolusjonsperspektiv skal følelser sikre at vi responderer på forhold som er viktig for overlevelse og reproduksjon.

Utfordringen er ofte at aktiveringen av følelser ikke baseres på rasjonelle vurderinger, og i praksis ofte oppstår som falske alarmer som forvirrer oss og leder oss i feil retning. Ofte lar vi oss også overvelde av våre følelser, eller bruker mye energi på å unngå dem.

Følelsene som veiviser

Hvordan kan vi så kjenne, gjenkjenne, bearbeide og håndtere følelser slik at de kan være nyttige veivisere i livet?

Psykolog Christine Lien Bergen Norge Norway. Privat psykolog. Parterapi og individualterapi. Emosjonsfokusert terapi. Sorg, sorgterapi, sorgprosess, sorgbearbeiding, bearbeide sorg, mestring av sorg, krisepsykologi, sorgreaksjoner, komplisert sorg, depresjoner, angst, utbrenthet, utbrent. Traume traumer traumatisert traumeterapi. Kompleks traumatisering. Traumebehandling. Dissosiasjon. Følelser. Å møte bearbeide og håndtere følelser. Kriser og kriseberedskap. Hjelp til pårørende. Emotion focused therapy Bergen. Klinikk for krisepsykologi. Senter for krisepsykologi. Anbefalt terapeut parterapeut. Emotion revolution Bergen. Samlivsterapi. Individualterapi. Anbefalt psykolog. Selvutvikling og mindfulness. Ikkevoldskommunikasjon. Empatisk kommunikasjon. Kommunikasjonsproblemer. Giraffspråk. Tilknytning. Relasjoner.

Vi definerer et skille mellom primære og sekundære følelser, der førstnevnte er «medfødte» følelser som fungerer i tråd med dets biologiske tendens, og dermed også gir mening for oss – til tross for de eventuelle smerter disse følelsene innebærer. Noen eksempler på primære følelser er tristhet, sorg, frykt og glede. Sekundære følelser er emosjonelle reaksjoner på primære følelser, og disse følger av at de primære følelsene på et tidspunkt har vært for vanskelig å håndtere. Sekundære følelser skygger dessuten for det opprinnelige behovet tilknyttet de primære følelsene, og kan derfor betegnes som maladaptive. Et eksempel på en primærfølelse er trist, mens en sekundærfølelse kan være skam over sin egen tristhet.

Når er emosjonsfokusert terapi nyttig?

Emosjonsfokusert terapi kan være særlig nyttig ved følgende problemstillinger:

  • utbrenthet, angst, depresjon og livskriser
  • oppfølging etter kriser, sorg etter dødsfall og komplisert og traumatisk sorg
  • behandling av enkle og komplekse traumer

Ta gjerne kontakt med meg dersom du ønsker å vite mer om emosjonsfokusert terapi. Min kontaktinformasjon finner du her

Psykolog Christine Lien Bergen Norge Norway. Privat psykolog. Parterapi og individualterapi. Emosjonsfokusert terapi. Sorg, sorgterapi, sorgprosess, sorgbearbeiding, bearbeide sorg, mestring av sorg, krisepsykologi, sorgreaksjoner, komplisert sorg, depresjoner, angst, utbrenthet, utbrent. Traume traumer traumatisert traumeterapi. Kompleks traumatisering. Dissosiasjon. Følelser. Å møte og håndtere følelser. Kriser og kriseberedskap. Hjelp til pårørende. Emotion focused therapy Bergen. Klinikk for krisepsykologi. Senter for krisepsykologi. Anbefalt terapeut parterapeut. Emotion revolution Bergen 2018. Samlivsterapi. Individualterapi. Anbefalt psykolog. Selvutvikling og mindfulness. Ikkevoldskommunikasjon. Empatisk kommunikasjon. Kommunikasjonsproblemer. Giraffspråk.

Psykolog Christine Lien, psykolog Bergen