Emosjonsfokusert terapi

I mitt arbeid benytter jeg hovedsakelig teknikker fra emosjonsfokusert terapi, der målet er å skape et trygt rom for å kunne åpne opp for den emosjonelle smerten. På den måten kan det skapes sunne og varige endringer. Her kan du lese litt mer om denne terapiformen.

Psykolog Christine Lien Bergen Norge Norway. Privat psykolog. Parterapi og individualterapi. Emosjonsfokusert terapi. Sorg, sorgterapi, sorgprosess, sorgbearbeiding, bearbeide sorg, mestring av sorg, krisepsykologi, sorgreaksjoner, komplisert sorg, depresjoner, angst, utbrenthet, utbrent. Traume traumer traumatisert traumeterapi. Kompleks traumatisering. Traumebehandling. Dissosiasjon. Følelser. Å møte bearbeide og håndtere følelser. Kriser og kriseberedskap. Hjelp til pårørende. Emotion focused therapy Bergen. Klinikk for krisepsykologi. Senter for krisepsykologi. Anbefalt terapeut parterapeut. Emotion revolution Bergen. Samlivsterapi. Individualterapi. Anbefalt psykolog. Selvutvikling og mindfulness. Ikkevoldskommunikasjon. Empatisk kommunikasjon. Kommunikasjonsproblemer. Giraffspråk. Tilknytning. Relasjoner. AEDP.

Emosjonsfokusert terapi (EFT) er en effektiv metode for å skape varige og sunne emosjonelle forandringer, som kan bidra til en god personlig utvikling. Denne terapien kan hjelpe oss til å kjenne på følelsene våre, oppleve dem samt å kunne sette ord på dem slik at de kan bli gode veiledere i livet.

EFT er en behandlingsform som har oppstått med utgangspunkt i emosjons- og tilknytningsteori. Metoden er evidensbasert (vitenskapelig dokumentert som effektiv) og er utviklet av Leslie Greenberg. Terapiformen tar utgangspunkt i at følelser på en grunnleggende og ofte ubevisst måte organiserer din selvopplevelse og samhandling med andre.

Følelser forteller deg noe om dine behov

Når man i emosjonsfokusert terapi snakker om behov, mener man behovsbegrepet i utvidet forstand; som grensesetting, beskyttelse, trøst, makt, kjærlighet, anerkjennelse, tilhørighet og ivaretakelse av egne verdier. 

Sett fra et teoretisk evolusjonsperspektiv skal følelser sikre at vi responderer på forhold som er viktig for overlevelse og reproduksjon.

Utfordringen er ofte at aktiveringen av følelser ikke baseres på rasjonelle vurderinger, og i praksis ofte oppstår som falske alarmer som forvirrer oss og leder oss i feil retning. Ofte lar vi oss også overvelde av våre følelser, eller bruker mye energi på å unngå dem.

Følelsene som veiviser

Hvordan kan vi så kjenne, gjenkjenne, bearbeide og håndtere følelser slik at de kan være nyttige veivisere for oss i livet?

Psykolog Christine Lien Bergen Norge Norway. Privat psykolog. Parterapi og individualterapi. Emosjonsfokusert terapi. Sorg, sorgterapi, sorgprosess, sorgbearbeiding, bearbeide sorg, mestring av sorg, krisepsykologi, sorgreaksjoner, komplisert sorg, depresjoner, angst, utbrenthet, utbrent. Traume traumer traumatisert traumeterapi. Kompleks traumatisering. Traumebehandling. Dissosiasjon. Følelser. Å møte bearbeide og håndtere følelser. Kriser og kriseberedskap. Hjelp til pårørende. Emotion focused therapy Bergen. Klinikk for krisepsykologi. Senter for krisepsykologi. Anbefalt terapeut parterapeut. Emotion revolution Bergen. Samlivsterapi. Individualterapi. Anbefalt psykolog. Selvutvikling og mindfulness. Ikkevoldskommunikasjon. Empatisk kommunikasjon. Kommunikasjonsproblemer. Giraffspråk. Tilknytning. Relasjoner.

Vi definerer et skille mellom primære og sekundære følelser, det jeg for enkelhets skyld her vil kalle for sunne og usunne følelser.

Primære, sunne følelser er «medfødte» følelser som fungerer i tråd med følelsenes biologiske tendens. Dermed gir de også mening for oss – til tross for de eventuelle smerter de innebærer. Noen eksempler på sunne følelser er tristhet, sorg, frykt og glede. 

Usunne følelser er emosjonelle reaksjoner på sunne følelser, og følger av at de sunne følelsene på et tidspunkt har vært for vanskelig å håndtere. Usunne følelser skygger for det opprinnelige behovet tilknyttet de sunne primæefølelsene, og kan derfor betegnes som maladaptive. Et eksempel på en sunn følelse er trist, mens en usunn følelse kan være skam over sin egen tristhet.

Når er emosjonsfokusert terapi nyttig?

Emosjonsfokusert terapi kan være særlig nyttig ved følgende problemstillinger:

  • utbrenthet, angst, depresjon og livskriser
  • oppfølging etter kriser, sorg etter dødsfall og komplisert og traumatisk sorg
  • behandling av enkle og komplekse traumer

Ta gjerne kontakt med meg dersom du ønsker å vite mer om emosjonsfokusert terapi. Min kontaktinformasjon finner du her

Om parterapi: les mer her

Om individualterapi: les mer her

Psykolog Christine Lien Bergen Norge Norway. Privat psykolog. Parterapi og individualterapi. Emosjonsfokusert terapi. Sorg, sorgterapi, sorgprosess, sorgbearbeiding, bearbeide sorg, mestring av sorg, krisepsykologi, sorgreaksjoner, komplisert sorg, depresjoner, angst, utbrenthet, utbrent. Traume traumer traumatisert traumeterapi. Kompleks traumatisering. Dissosiasjon. Følelser. Å møte og håndtere følelser. Kriser og kriseberedskap. Hjelp til pårørende. Emotion focused therapy Bergen. Klinikk for krisepsykologi. Senter for krisepsykologi. Anbefalt terapeut parterapeut. Emotion revolution Bergen 2018. Samlivsterapi. Individualterapi. Anbefalt psykolog. Selvutvikling og mindfulness. Ikkevoldskommunikasjon. Empatisk kommunikasjon. Kommunikasjonsproblemer. Giraffspråk.

Psykolog Christine Lien, psykolog Bergen