Velkommen

Om videoterapi – les mer her

Vi går alle igjennom vanskelige faser i livet – i form av angst, depresjon, sykdom, sorg, konflikter i nære relasjoner og samlivsbrudd. En slik livskrise kan gjøre følelsene våre uforutsigbare og mindre kontrollerbare, og på den måten forstyrre vår sosiale hverdag med jobb, familie og venner.

Noen ganger kan det være nyttig å få profesjonell hjelp hos en psykolog.

Terapien skal foregå i en omsorgsfull og trygg ramme, der vi sammen utforsker nye alternativer og muligheter. Som terapeut hjelper jeg deg med å se utfordringene dine i et nytt perspektiv, og støtter deg i din personlige vekst i den form og retning du selv ønsker.

Det å oppsøke hjelp når du trenger det, kan være det beste du gjør for deg selv.

Du er velkommen til å ta kontakt med meg. Kontaktinformasjon finner du her.

Stempel grønn ny 2

 

Beste psykolog Bergen – anbefalt psykolog. Krisepsykolog.


Psykolog Christine Lien - Bergen