Parterapi

Hva gjør man når forholdet trenger hjelp?

I parterapi kan dere få hjelp til å bearbeide konflikter og kriser i parforholdet, og forstå de mønstre og underliggende følelser som kan gjøre det så vanskelig å være to.

Ta gjerne kontakt med meg dersom dere trenger hjelp til parforholdet. Min kontaktinformasjon finner du her.

Det er ikke alltid lett å leve sammen som partnere.

Over tid kan det oppstå usunne mønstre, som også kan bli mer fastlåste. Kommunikasjonen kan bli preget av misforståelser som fører til såre og vonde følelser – noe som kan gi seg uttrykk i irritasjon, sinne, fortvilelse, redsel og ensomhet

Noen ganger kan det være nyttig å få hjelp av en parterapeut for å sortere og tydeliggjøre både bevisste og ubevisste prosesser (for eksempel ordvalg, tonefall og kroppsspråk).  Dette øker sjansen for at dere får mer forståelse for hverandre, noe som kan gjøre det lettere å finne tilbake til mer glede og kjærlighet i hverdagen. 

Gi omsorg illustrasjon. Psykolog Christine Lien Bergen Norge Norway. Privat psykolog. Parterapi og individualterapi. Emosjonsfokusert terapi. Sorg, sorgterapi, sorgprosess, sorgbearbeiding, bearbeide sorg, mestring av sorg, krisepsykologi, sorgreaksjoner, komplisert sorg, depresjoner, angst, utbrenthet, utbrent. Traume traumer traumatisert traumeterapi. Kompleks traumatisering. Dissosiasjon. Følelser. Å møte og håndtere følelser. Kriser og kriseberedskap. Hjelp til pårørende. Emotion focused therapy Bergen. Klinikk for krisepsykologi. Senter for krisepsykologi. Anbefalt terapeut parterapeut. Emotion revolution Bergen 2018. Samlivsterapi. Individualterapi. Anbefalt psykolog. Selvutvikling og mindfulness. Ikkevoldskommunikasjon. Empatisk kommunikasjon. Kommunikasjonsproblemer. Giraffspråk.

I parterapien vil vi fokusere på å bli bedre kjent med hverandres og egne følelser og mønstre, slik at man kan stoppe opp i de vanskelige situasjonene ført de går for langt. Målet er å lære hverandre og seg selv å kjenne bedre – for på den måten å styrke båndet mellom dere, og gjøre det trygt å være åpen, sårbar og nær. I timene vil jeg legge til rette for at begge parter blir hørt og får snakke om vanskelige ting på en trygg og god måte.

I min terapeutiske behandling benytter jeg teknikker fra EFT Parterapi som du kan lese mer om her

Ta gjerne kontakt med meg dersom dere trenger hjelp til parforholdet. Min kontaktinformasjon finner du her. Psykolog Christine Lien, Bergen, parterapi – anbefalt parterapeut

Psykolog Christine Lien Bergen. Privat psykolog. Emosjonsfokusert terapi. Individuell terapi og parterapi. Krisepsykologi, sorgarbeid, stressmestring, behandling av depresjoner, traumer, selvutvikling. Emotion revolution. Emotion focused therapy. Senter for Krisepsykologi Bergen