Parterapi

Mange som lever i et parforhold, kan oppleve vanskelige perioder der man befinner seg i fastlåste og usunne mønstre. Kommunikasjonen preges av misforståelser og sterke følelser – noe som kan gi seg uttrykk i irritasjon, sinne, fortvilelse, redsel og ensomhet. 

Man kan også oppleve kriser i forholdet, for eksempel utløst av at en av partene har vært utro. Dette kan gi en sterk følelse av svik. Forholdet som startet i kjærlighet og gjensidig respekt, har utviklet seg til en arena for maktkamp – der angrep eller tilbaketrekning blir den enkleste løsningen.

Hvor ble det av de varme følelsene vi hadde for hverandre?
Hvorfor ser hun meg ikke?
Jeg kjenner ham ikke igjen!
Hvorfor reagerer jeg så sterkt på det som ble sagt?
Hvordan skal jeg klare å tilgi at hun var utro mot meg?

Hva gjør man når forholdet trenger hjelp?

I parterapi kan man få hjelp til å bearbeide konflikter og kriser i parforholdet, og forstå de mønstre og underliggende følelser som kan gjøre det så vanskelig å være to.

Vi vil fokusere på å bli bedre kjent med hverandres og egne følelser og mønstre, slik at man kan stoppe opp i de vanskelige situasjonene før de går for langt. Målet er å lære hverandre og seg selv å kjenne bedre – for på den måten å styrke båndet mellom dere, og gjøre det trygt å være åpen, sårbar og nær. I timene vil jeg legge til rette for at begge parter blir hørt og får snakke om vanskelige ting på en trygg og god måte.

I min terapeutiske behandling benytter jeg teknikker fra EFT Parterapi som du kan lese mer om her

Ta gjerne kontakt med meg dersom dere trenger hjelp til parforholdet. Min kontaktinformasjon finner du her. Psykolog Christine Lien, Bergen, parterapi – parterapeut

Psykolog Christine Lien Bergen. Privat psykolog. Emosjonsfokusert terapi. Individuell terapi og parterapi. Krisepsykologi, sorgarbeid, stressmestring, behandling av depresjoner, traumer, selvutvikling. Emotion revolution. Emotion focused therapy. Senter for Krisepsykologi Bergen