Om ulike terapiformer

Jeg er veldig glad i jobben min. Det er meningsfullt å gi støtte når noen har det vanskelig. Hver arbeidsdag er unik, og gir meg ny kunnskap. For å kunne gjøre en best mulig jobb som terapeut, er det nyttig å ha kjennskap til flere terapiformer som man veksler mellom etter behov. Det krever at … Mer Om ulike terapiformer

Posttraumatisk vekst

Hvordan er det mulig å komme styrket ut av en sorgkrise? Når man står i en personlig krise, som for eksempel å miste en person som er spesielt nær deg, kan man oppleve veldig sterke følelser som man kanskje aldri tidligere har kjent. En slik belastende krise kan prege oss og til og med sette … Mer Posttraumatisk vekst

Selvskading og dissosiasjon

Hvorfor velger noen å skade seg selv? Er det et ønske om å dø, et uttrykk for svakhet eller «bare» et oppmerksomhetsbehov? Fordommene mot selvskading er mange. Gjentatt selvskading kan være forbundet med stor skam, og noe man derfor vil forsøke å skjule.  Vi trenger mer åpenhet og kunnskap om dette temaet, slik at fordommene brytes … Mer Selvskading og dissosiasjon

Videoterapi

Coronatrusselen har fått oss alle til å tenke helt nytt, og det kan i tiden fremover bli vanskelig å opprettholde kontinuitet i terapi i den vanlige form der vi treffes ansikt til ansikt. Jeg har lang erfaring med å tilby video- og telefonterapi og er trygg på at dette er et godt supplement til vanlig … Mer Videoterapi