Mindfulness og kroppsskanning

Mindfulness er et nyttig redskap til å leve i nået – å øve opp evnen til å være oppmerksom i øyeblikket, der du er frigjort fra tanker og bekymringer om fortid og fremtid.

Mindfulness 2 grønn dame

Intensjonen med mindfulness er at man ikke skal streve etter å føle noe spesielt; man skal kun observere – uten å forandre, og uten å dømme. Dette gjøres med alle våre fem sanser (lukte, smake, føle, se, høre). På denne måten oppnås observasjon med størst mulig kvalitet, intensitet og fokus.

De fleste mindfulness-øvelser starter med å være oppmerksom på pustebevegelsene i magen (dette kalles også pusteankeret). Målet er å komme i en tilstand av oppmerksomhet og sinnsro, der du observerer hvordan pusten går helt av seg selv.

Kroppsskanning er en nyttig mindfulnessøvelse. I denne øvelsen skal kroppsdelene fungere som et anker til fokuset vårt. Du fokuserer underveis i øvelsen direkte på spesifikke kroppsdeler – og etterhvert på hele kroppen.

Under hele øvelsen ligger du på ryggen – for eksempel på en matte på gulvet (finn en komfortabel stilling) eller du kan sitte i en stol, om det er bedre for deg. Deretter ”skanner” man seg gjennom hele kroppen. Du skal være nysgjerrig og oppmerksom på din egen kropp, og ta deg tid til å kjenne på alle kroppsdeler – fra tær til fingertupper. Ved å fokusere og flytte fokuset rundt i kroppen, faller kroppen mer og mer til ro, og det gir etter hvert en deilig følelse av total avslapping. Når denne følelsen blir integrert – det vil si at du blir kjent med og kan gjenkjenne følelsen – er det lettere å senere få tak i denne tilstanden når man trenger den.

Jeg har lest inn noen lydspor med inspirasjon fra Jon Kabat-Zinn, som kan hjelpe deg gjennom dine mindfulnessøvelser. Du kan laste dem ned her:

Psykolog Christine Lien Bergen Norge Norway. Privat psykolog. Parterapi og individualterapi. Emosjonsfokusert terapi. Sorg, sorgterapi, sorgprosess, sorgbearbeiding, bearbeide sorg, mestring av sorg, krisepsykologi, sorgreaksjoner, komplisert sorg, depresjoner, angst, utbrenthet, utbrent. Traume traumer traumatisert traumeterapi. Kompleks traumatisering. Dissosiasjon. Følelser. Å møte og håndtere følelser. Kriser og kriseberedskap. Hjelp til pårørende. Emotion focused therapy Bergen. Klinikk for krisepsykologi. Senter for krisepsykologi. Anbefalt terapeut parterapeut. Emotion revolution Bergen 2018. Samlivsterapi. Individualterapi. Anbefalt psykolog. Selvutvikling og mindfulness. Ikkevoldskommunikasjon. Empatisk kommunikasjon. Kommunikasjonsproblemer. Giraffspråk.

Lydsporene er lest av Christine Lien

Psykolog Christine Lien, veiledet meditasjon, hva er kroppsskanning. Bergen