Mindfulness og kroppsskanning

Mindfulness er et nyttig redskap til å leve i nået – å øve opp evnen til å være oppmerksom i øyeblikket, der du er frigjort fra tanker og bekymringer om fortid og fremtid.

Mindfulness 2 grønn dame

Intensjonen med mindfulness er at man ikke skal streve etter å føle noe spesielt; man skal kun observere – uten å forandre, og uten å dømme. Dette gjøres med alle våre fem sanser (lukte, smake, føle, se, høre). På denne måten oppnås observasjon med størst mulig kvalitet, intensitet og fokus.

De fleste mindfulness-øvelser starter med å være oppmerksom på pustebevegelsene i magen (dette kalles også pusteankeret). Målet er å komme i en tilstand av oppmerksomhet og sinnsro, der du observerer hvordan pusten går helt av seg selv.

Kroppsskanning er en nyttig mindfulnessøvelse. I denne øvelsen skal kroppsdelene fungere som et anker til fokuset vårt. Du fokuserer underveis i øvelsen direkte på spesifikke kroppsdeler – og etterhvert på hele kroppen.

Under hele øvelsen ligger du på ryggen – for eksempel på en matte på gulvet (finn en komfortabel stilling) eller du kan sitte i en stol, om det er bedre for deg. Deretter ”skanner” man seg gjennom hele kroppen. Du skal være nysgjerrig og oppmerksom på din egen kropp, og ta deg tid til å kjenne på alle kroppsdeler – fra tær til fingertupper. Ved å fokusere og flytte fokuset rundt i kroppen, faller kroppen mer og mer til ro, og det gir etter hvert en deilig følelse av total avslapping. Når denne følelsen blir integrert – det vil si at du blir kjent med og kan gjenkjenne følelsen – er det lettere å senere få tak i denne tilstanden når man trenger den.

Jeg har lest inn noen lydspor med inspirasjon fra Jon Kabat-Zinn, som kan hjelpe deg gjennom dine mindfulnessøvelser. Du kan laste dem ned her:

Psykolog Christine Lien, veiledet meditasjon, hva er kroppsskanning. Bergen