Om ulike terapiformer

Jeg er veldig glad i jobben min. Det er meningsfullt å gi støtte når noen har det vanskelig. Hver arbeidsdag er unik, og gir meg ny kunnskap. For å kunne gjøre en best mulig jobb som terapeut, er det nyttig å ha kjennskap til flere terapiformer som man veksler mellom etter behov. Det krever at … Mer Om ulike terapiformer

Selvskading og dissosiasjon

Hvorfor velger noen å skade seg selv? Er det et ønske om å dø, et uttrykk for svakhet eller «bare» et oppmerksomhetsbehov? Fordommene mot selvskading er mange. Gjentatt selvskading kan være forbundet med stor skam, og noe man derfor vil forsøke å skjule.  Vi trenger mer åpenhet og kunnskap om dette temaet, slik at fordommene brytes … Mer Selvskading og dissosiasjon

Om sorg

Det er ikke lett å stå støtt når man plutselig mister en av dem man er mest glad i. … Mer Om sorg