Om sorg

Sorg. Kinesisk tegn. Psykolog Christine Lien Bergen Norge Norway. Privat psykolog. Parterapi og individualterapi. Emosjonsfokusert terapi. Sorg, sorgterapi, sorgprosess, sorgbearbeiding, bearbeide sorg, mestring av sorg, krisepsykologi, sorgreaksjoner, komplisert sorg, depresjoner, angst, utbrenthet, utbrent. Traume traumer traumatisert traumeterapi. Kompleks traumatisering. Traumebehandling. Dissosiasjon. Følelser. Å møte bearbeide og håndtere følelser. Kriser og kriseberedskap. Hjelp til pårørende. Emotion focused therapy Bergen. Klinikk for krisepsykologi. Senter for krisepsykologi. Anbefalt terapeut parterapeut. Emotion revolution Bergen. Samlivsterapi. Individualterapi. Anbefalt psykolog. Selvutvikling og mindfulness. Ikkevoldskommunikasjon. Empatisk kommunikasjon. Kommunikasjonsproblemer. Giraffspråk. Tilknytning. Relasjoner.
Kinesisk tegn for sorg

Det er ikke lett å stå oppreist når man plutselig mister en av dem man er mest glad i.

Sorg er en vanskelig følelse å leve med, spesielt i den første tiden etter et dødsfall. Mange blir overveldet av sterke, ukjente og uforutsigbare følelser. Dette gjør at man kan oppleve å miste kontroll. Følelsene kan skifte raskt fra å huske de gode stundene eller en morsom kommentar – til å plutselig snu og rase nedover, der alt er trist og håpløst fordi det ikke blir noen fortsettelse.

Det tar tid å bli kjent med disse nye følelsene. De fleste kjenner på hvor sterkt sorgen virker inn både på kroppen, følelsene og tankene våre. Det kan være fristende å skyve sorgen unna – men sorgprosessen lindres gjennom å dele, bli trøstet og minnes den som er død.

Sorgen er smertefull og vond, men likevel sunn. Tempoet roes ned, slik at det blir tydelig for andre at man har det vanskelig og at man i en periode har behov for støtte og trøst. Man trenger tid til å ta innover seg det som har skjedd, og det brutale faktum at den man har mistet aldri kommer tilbake.

Psykolog Christine Lien Bergen Norge Norway. Privat psykolog. Parterapi og individualterapi. Emosjonsfokusert terapi. Sorg, sorgterapi, sorgprosess, sorgbearbeiding, bearbeide sorg, mestring av sorg, krisepsykologi, sorgreaksjoner, komplisert sorg, depresjoner, angst, utbrenthet, utbrent. Traume traumer traumatisert traumeterapi. Kompleks traumatisering. Traumebehandling. Dissosiasjon. Følelser. Å møte bearbeide og håndtere følelser. Kriser og kriseberedskap. Hjelp til pårørende. Emotion focused therapy Bergen. Klinikk for krisepsykologi. Senter for krisepsykologi. Anbefalt terapeut parterapeut. Emotion revolution Bergen. Samlivsterapi. Individualterapi. Anbefalt psykolog. Selvutvikling og mindfulness. Ikkevoldskommunikasjon. Empatisk kommunikasjon. Kommunikasjonsproblemer. Giraffspråk. Tilknytning. Relasjoner. AEDP.

Når man er i en sorgprosess, er det viktig å ha noen å snakke med. Mange vil støtte seg på familie og venner, men i en del tilfeller kan det i tillegg være behov for å snakke med en fagperson. På Klinikk for krisepsykologi får du god og profesjonell hjelp til å bearbeide sorgen og håndtere de vanlige etterreaksjonene som man kan oppleve, herunder også komplisert sorg (en forlenget eller kronisk sorgreaksjon). Du kan lese mer om sorg og sorgterapi, og finne gode råd på klinikkens hjemmeside her

Dersom du trenger hjelp til å bearbeide din sorg, er du velkommen til å ta kontakt med meg. Min kontaktinformasjon finner du her.

Psykolog Christine Lien, Bergen

Psykolog Christine Lien Bergen Norge Norway. Privat psykolog. Parterapi og individualterapi. Emosjonsfokusert terapi. Sorg, sorgterapi, mestring av sorg, krisepsykologi, depresjoner, angst, utbrenthet, utbrent. Traume traumer traumatisert traumeterapi. Kompleks traumatisering. Dissosiasjon. Følelser. Kriser og kriseberedskap. Hjelp til pårørende. Emotion focused therapy Bergen. Klinikk for krisepsykologi. Senter for krisepsykologi. Anbefalt terapeut parterapeut. Emotion revolution Bergen 2018. Samlivsterapi. Individualterapi. Anbefalt psykolog. Selvutvikling og mindfulness. Ikkevoldskommunikasjon. Empatisk kommunikasjon. Kommunikasjonsproblemer. Giraffspråk.