Om ulike terapiformer

Jeg er veldig glad i jobben min. Det er meningsfullt å gi støtte når noen har det vanskelig. Hver arbeidsdag er unik, og gir meg ny kunnskap. For å kunne gjøre en best mulig jobb som terapeut, er det nyttig å ha kjennskap til flere terapiformer som man veksler mellom etter behov. Det krever at … Mer Om ulike terapiformer

Videoterapi

Coronatrusselen har fått oss alle til å tenke helt nytt, og det kan i tiden fremover bli vanskelig å opprettholde kontinuitet i terapi i den vanlige form der vi treffes ansikt til ansikt. Jeg har lang erfaring med å tilby video- og telefonterapi og er trygg på at dette er et godt supplement til vanlig … Mer Videoterapi

Om sorg

Det er ikke lett å stå støtt når man plutselig mister en av dem man er mest glad i. … Mer Om sorg