Traumatiske hendelser

Det er mange mennesker som opplever traumatiske hendelser, som ofte kan gi sterke reaksjoner både under og i etterkant av opplevelsen. Dersom du har opplevd en traumatisk hendelse og ikke klarer å bearbeide dette på en god måte, kan du på sikt merke at dette gir deg psykiske helseskader. Hos en psykolog får du den hjelpen du trenger. Nøl derfor ikke med å ta kontakt med psykolog dersom du har vært igjennom en hendelse som du opplevde skadelig for deg.

Traumeterapi, traumatisert, traumer

Traume betyr skade, eller sår. Enkeltstående traumatiske hendelser har noen generelle fellestrekk: De kommer plutselig, kan være en reell eller opplevd fare for eget liv, vekker en ekstrem følelse av redsel og gir kanskje en følelse av hjelpeløshet. Fryktsenteret i hjernen går i høygir, og man føler at livet er truet. Krigsopplevelser, plutselige dødsfall, ulykker, plutselig alvorlig sykdom, voldtekt og overgrep er eksempler på slike traumatiske hendelser. De fleste mennesker vil få sterke psykologiske reaksjoner i etterkant av slike opplevelser. Du blir kanskje ikke kvitt bildet av hendelsen, du skvetter for den minste ting, har problemer med hukommelsen, føler deg skamfull eller skyldig, får søvnproblemer. Dersom reaksjonene ikke avtar eller kommer tilbake på et senere tidspunkt, har det gjerne utviklet seg til en posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Dette kan også behandles.

Mange vegrer seg for å be om hjelp etter en traumatisk hendelse, fordi de kvir seg for å snakke om det. Det ripper opp i sårene, og man er kanskje redd for at det vil bli alt for overveldende. Det kan derfor føles enklere å skyve det hele unna og tenke at «dette går over med tiden», noe det som oftest ikke gjør. De fleste som velger å få hjelp, vil oppleve at det å sette ord på hendelsen i trygge og profesjonelle omgivelser, har en umiddelbar og positiv effekt. Det anbefales derfor å ta kontakt med psykolog så snart som mulig. Du trenger ikke tenke så mye på hva du skal si, eller hvordan du skal si det. Psykologen hjelper deg til å sette ord på hendelsen, og tar imot de følelsene og reaksjonene som måtte komme. Du er i trygge hender, og får den hjelpen du trenger for å komme deg videre.

Dersom du trenger hjelp til å bearbeide en traumatisk hendelse, er du velkommen til å ta kontakt med meg eller en av mine andre kollegaer på Klinikk for krisepsykologi. Alle psykologer på senteret har bred fagkompetanse innen krisepsykologi og traumeterapi, noe som gjør at vi er i stand til å hjelpe deg med å bearbeide hendelsen på en trygg og effektiv måte.

Logo tre med mennesker i ramme 2

Psykolog Christine Lien, Bergen