Voldtekt – skyld og skam

Jeg sa nei 2

Seksuelle overgrep rammer både barn og voksne, kvinner og menn. Slike overgrep kan ha alvorlige psykiske konsekvenser for offeret – både på kort og lang sikt. Voksne som har opplevd overgrep i barndommen, sliter ofte med ettervirkninger resten av livet, der noen av de vanligste er angst, skyldfølelse, isolasjon, dårlig søvn og hukommelsesproblemer.

Det finnes mange typer reaksjoner etter et overgrep, og alle reaksjoner er å betrakte som normale.

Dersom du sliter med ettervirkninger og reaksjoner etter et overgrep, er det viktig å oppsøke hjelp. Det kan for mange føles skamfullt å snakke om hendelsen, men hos psykolog kan du få trygg og god hjelp til å bearbeide din vonde opplevelse.

Dersom du vil lese mer om vanlige reaksjoner etter voldtekt, anbefaler jeg Atle Dyregrov sitt informasjonshefte Voldtekt – reaksjoner.

Min kollega Elin Mæhle har skrevet en god artikkel om voldtekt, skyld og skam – om det å være et offer og ikke bli trodd. Du kan lese artikkelen ved å trykke her.

Voldtekt - skyld og skam. Psykolog Christine Lien Bergen. Anbefalt psykolog Bergen. Emosjonsfokusert terapi. Parterapi. Sorg, voldtekt, krisepsykologi. Selvutvikling. Mindfulness. Privat psykolog Bergen. Emotion focused therapy Bergen.

Atle Dyregrov har som psykolog hjulpet mange jenter og kvinner som har opplevd seksuelle overgrep og voldtekter. Han skrev i 2009 en kronikk i Aftenposten:

«Jeg skammer meg over å være mann. Jeg har sett hvilke ødeleggelser seksuelle overgrep og voldtekt påfører jenter og kvinner.»

Atle Dyregrov – fra kronikk i Aftenposten 2009

Du kan lese hele kronikken her : «Jeg skammer meg»

Psykolog Christine Lien, Bergen