Posttraumatisk vekst

Hvordan er det mulig å komme styrket ut av en sorgkrise? Når man står i en personlig krise, som for eksempel å miste en person som er spesielt nær deg, kan man oppleve veldig sterke følelser som man kanskje aldri tidligere har kjent. En slik belastende krise kan prege oss og til og med sette … Mer Posttraumatisk vekst

Selvskading og dissosiasjon

Hvorfor velger noen å skade seg selv? Er det et ønske om å dø, et uttrykk for svakhet eller «bare» et oppmerksomhetsbehov? Fordommene mot selvskading er mange. Gjentatt selvskading kan være forbundet med stor skam, og noe man derfor vil forsøke å skjule.  Vi trenger mer åpenhet og kunnskap om dette temaet, slik at fordommene brytes … Mer Selvskading og dissosiasjon

Om sorg

Det er ikke lett å stå støtt når man plutselig mister en av dem man er mest glad i. … Mer Om sorg