Om ulike terapiformer

Jeg er veldig glad i jobben min. Det er meningsfullt å gi støtte når noen har det vanskelig. Hver arbeidsdag er unik, og gir meg ny kunnskap.

Psykolog Christine Lien Bergen Norge Norway. Privat psykolog. Parterapi og individualterapi. Emosjonsfokusert terapi. Sorg, sorgterapi, sorgprosess, sorgbearbeiding, bearbeide sorg, mestring av sorg, krisepsykologi, sorgreaksjoner, komplisert sorg, depresjoner, angst, utbrenthet, utbrent. Traume traumer traumatisert traumeterapi. Kompleks traumatisering. Traumebehandling. Dissosiasjon. Følelser. Å møte bearbeide og håndtere følelser. Kriser og kriseberedskap. Hjelp til pårørende. Emotion focused therapy Bergen. Klinikk for krisepsykologi. Senter for krisepsykologi. Anbefalt terapeut parterapeut. Emotion revolution Bergen. Samlivsterapi. Individualterapi. Anbefalt psykolog. Selvutvikling og mindfulness. Ikkevoldskommunikasjon. Empatisk kommunikasjon. Kommunikasjonsproblemer. Giraffspråk. Tilknytning. Relasjoner.

For å kunne gjøre en best mulig jobb som terapeut, er det nyttig å ha kjennskap til flere terapiformer som man veksler mellom etter behov. Det krever at man holder seg faglig oppdatert. Jeg opplever god effekt av å jobbe i dybden med følelser, og har derfor valgt å spesialisere meg i tre metoder som støtter dette fokuset:

  • Emosjonsfokusert terapi (EFT)
  • Accelerated Experiental Dynamic Pshychotherapy (AEDP)
  • Enactive Trauma Therapy (traumeterapi)

Emosjonsfokusert terapi (EFT)

EFT er en terapiform som er utviklet av Leslie Greenberg. Det er en effektiv metode for å skape varige og sunne emosjonelle forandringer. Metoden har oppstått med utgangspunkt i emosjons- og tilknytningsteori. Primært handler metoden om å:

  • hjelpe deg til å få tilgang til dine sunne følelser, og bli i stand til å forstå og uttrykke dem
  • akseptere, tåle og reflektere over følelsene, og
  • endre negative usunne følelser og følelsesmønstre

 I EFT hevder man at den beste måten å endre en usunn følelse på, er ved å erstatte den med en annen og sunnere følelse – eller på en annen måte sagt ved filosofen Spinoza:

«An emotion cannot be restrained or removed unless by an opposed and stronger emotion.» (Spinoza)

Et eksempel på dette kan være å erstatte usunn skam med sunn selvhevdelse. For eksempel hvis du har blitt fortalt gjentatte ganger gjennom livet at du ikke er god nok, kan det være at du begynner å skamme deg over deg selv. Den gang var det kanskje vanskelig å si at dette var sårende å høre. Da kan det være nyttig i ettertid å gi beskjed til den personen at «det du sa til meg den gangen, var ikke greit». Dette kan styrke selvfølelsen og pulverisere skammen.

AEDP (Accelerated Experiental Dynamic Psychotherapy)

I det siste har jeg også deltatt på kurs i AEDP («akselerert erfaringsbasert dynamisk psykoterapi»), en terapiform utviklet av Diana Fosha. Jeg opplever at denne teorien godt lar seg forene med EFT og tilknytningsteorien.

Psykolog Christine Lien Bergen Norge Norway. Privat psykolog. Parterapi og individualterapi. Emosjonsfokusert terapi. Sorg, sorgterapi, sorgprosess, sorgbearbeiding, bearbeide sorg, mestring av sorg, krisepsykologi, sorgreaksjoner, komplisert sorg, depresjoner, angst, utbrenthet, utbrent. Traume traumer traumatisert traumeterapi. Kompleks traumatisering. Traumebehandling. Dissosiasjon. Følelser. Å møte bearbeide og håndtere følelser. Kriser og kriseberedskap. Hjelp til pårørende. Emotion focused therapy Bergen. Klinikk for krisepsykologi. Senter for krisepsykologi. Anbefalt terapeut parterapeut. Emotion revolution Bergen. Samlivsterapi. Individualterapi. Anbefalt psykolog. Selvutvikling og mindfulness. Ikkevoldskommunikasjon. Empatisk kommunikasjon. Kommunikasjonsproblemer. Giraffspråk. Tilknytning. Relasjoner.

AEDP fokuserer på våre indre evner og muligheter – og troen på at disse kan utløses og vokse gjennom emosjonelle opplevelser som kriser og smerter. I terapien er det fokus på tilknytningen mellom terapeut og klient, der terapeuten er tett påkoblet, gir empatiske tilbakemeldinger og kan dele av egne erfaringer. Formålet er å skape en trygg relasjon som tar bort den følelsen av å være alene som man ofte kan oppleve når man har det vanskelig – eller «undoing aloneness» som Fosha kaller det. Fosha sier også:

  We try to help our patients and ourselves become stronger at the broken places. By working with trauma, loss, and painful consequences, we discover places that have always been strong, places that were never broken.

Diana Fosha, AEDP Institute

Eller sagt på norsk: Vi ønsker å hjelpe våre pasienter og oss selv til å bli sterkere på de områdene som har blitt skadet. Ved å jobbe med traumer, tap og smertefulle konsekvenser, finner vi frem til områder som alltid har vært sterke; som aldri ble ødelagt.

Du kan lese mer om AEDP her.

Enactive Trauma Therapy (traumeterapi)

Dette er en metode utviklet av Ellert Nijenhuis som omhandler forståelsen av kronisk traumatisering og dissosiering, og hvordan man kan jobbe terapeutisk med pasienter som lider av dette. Nijenhuis har skrevet bøkene The Trinity of Trauma: Ignorance, Fragility, and Control – og tittelen på denne sier noe om hva metoden omhandler:

The division of the personality in trauma involves three major prototypical subsystems of traumatized individuals’ personality: more or less trauma-ignorant and trauma-ignoring apparently normal parts, fragile emotional parts, and controlling emotional parts. The link lies in the difficulty to integrate and realize traumatic experiences and their consequences, particularly when it comes to the immense problem of chronic childhood traumatization.»

Ellert Nijenhuis (www.enijenhuis.nl)

Metoden tar for seg hvordan man kan løse opp i det usunne samspillet mellom disse tre «delene» (den ignorerende, den skjøre og den kontrollerende) som vi ser kan oppstå i personligheten hos kronisk traumatiserte personer. Man ønsker å få frem de gode handlingstendensene, ved å behandle de traumatiske minnene og integrere disse i personligheten på en sunn måte.

Innsikt i denne terapiformen har gitt meg kunnskap og erfaring som har vist seg nyttig også i de andre terapeutiske metodene jeg bruker.

  • Du kan lese mer om EFT her
  • AEDP kan du lese om her
  • Enactive Trauma Therapy kan du lese om her
  • Du kan lese mer om meg her