Posttraumatisk vekst

Hvordan er det mulig å komme styrket ut av en sorgkrise? Når man står i en personlig krise, som for eksempel å miste en person som er spesielt nær deg, kan man oppleve veldig sterke følelser som man kanskje aldri tidligere har kjent. En slik belastende krise kan prege oss og til og med sette … Mer Posttraumatisk vekst